fbpx

Miljömedveten städning

Bra miljöval - Grön städning - Hållbar framtid

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår miljöpåverkan inom hela organisationen. Till följd av att minimera utsläpp har vi valt att installera tvättutrustning på objekt där det är möjligt. Resultatet av detta blir mindre miljöpåverkan samt kostnadseffektivt. 

Vi erbjuder våra kunder en miljömedveten städning för att minimera miljöpåverkan, med bästa tänkbara produkter och tekniker. Materialen som används ska kraftfullt reducera behoven av kemikalier samt vara märkta med miljömärkning. När vi väljer leverantörer, produkter och tjänster beaktas miljöaspekten för att nå minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt mål är att skydda miljön genom att utnyttja pålitlig teknik och genom att använda innovativa och miljömässigt sunda teknologier, produkter och förpackningar. 

 

Restmaterial tas om hand och lämnas på miljöstationer eller hos leverantör. 

 

Vi planerar våra inköp och egna resor för att minska transporter. Våra företagsbilar är av nyare modell vilket innebär att de har den senaste tekniken för att minska utsläpp. 

I vårat miljöarbete fokuserar vi på
– Miljömedveten städning
– Minska miljöpåverkan i alla led
– Följa produkt utveckligen beträffande tekniker och material

 

Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss och vara uppdaterad på vad för åtgärder vi kan göra för att vår nästa generation kan få uppleva världen så som vi fått. För oss och för framtiden!