Om Atlas & Bore

Atlas & Bore bildades 1927. Först med att endast utföra fönsterputs. Efter kundernas önskemål utvidgades verksamheten till att även omfatta lokalvård. Företaget är medlem i Almega och har därigenom kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.


Vårt huvudkontor ligger i Kungens Kurva i södra Stockholm. Vi har även en filial på den norra sidan i Hägernäs, Täby. Företaget syselsätter ca 40 personer.


2016 förvärvades Blå Vägen Städ & Service som bl.a. bedriver integrationsbefrämjande verksamheter för att öka människors aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv.

När ägarna av Blå Vägen bestämde sig för att avyttra sin städverksamhet så fanns ett uttalat önskemål om att Atlas & Bore skulle förvärva verksamheten då vi delar samma värdegrund.


"Det är vår personal som till stor del avgör vårt öde"

Logga från förr....

Städkontrakt från 1966

(klicka för större bild)

Verkmästarens huvudbonad alá 1940


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Acceptera